Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

16.8.2017 - 15:10

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 370-KL/TU của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ ba,

ngày 01

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều:

+ Thường trực Tỉnh ủy dự họp Chi bộ định kỳ.

+ Từ 15 giờ 00 phút: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Thứ tư,

ngày 02

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại tỉnh Vĩnh Long.

- Buổi chiều: Đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

Thứ năm,

ngày 03

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Thứ tư, thứ năm, ngày 02 và 03

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức tại Hà Nội.

Thứ sáu,

ngày 04

- Đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  tiếp xúc cử tri.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận làm việc với Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.

Thứ bảy,

ngày 05

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

Thứ hai,

ngày 07

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. (Nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội nghị cán bộ chủ ngày 28/7/2017 và một số nội dung khác).

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thứ ba,

ngày 08

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh tháng 8/2017.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Xuân An – thành phố Phan Thiết về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thứ tư, năm

ngày 09, 10

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ sáu,

ngày 11

 - Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở tại huyện Đức Linh.

Thứ bảy,

ngày 12

Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cán bộ hưu trí.

Từ ngày 14

đến ngày 26

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh.

Thứ hai,

ngày 14

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh về công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ ba, tư

ngày 15, 16

 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)

Thứ năm,

ngày 17

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh.

Thứ hai,

ngày 21

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy (nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Thứ ba,

ngày 22

 Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Thứ tư,

ngày 23

Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Thứ năm,

ngày 24

Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Thứ sáu,

ngày 25

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1930 – 1954 (lần thứ 2).

- Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 26

Thường trực Tỉnh ủy dự Hội thao Khối thi đua 6.

Thứ hai,

ngày 28

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thứ ba,

ngày 29

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16

Thứ tư,

ngày 30

-  Buổi sáng: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Thứ năm,

Ngày 31

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK