Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII)

11.8.2017 - 15:32

     Sáng ngày 10/8/2017 tại hội trường UBND xã Tân Phước. Đảng ủy xã Tân Phước đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của hội nghị Trung ương  5 của Ban chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng, phó Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi ủy, chi bộ trực thuộc; Đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; Trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận của 8 thôn.


     Đồng chí Võ Thanh Đức- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã La Gi- Báo cáo viên Thị xã đã quán triệt, triển khai các nghị quyết của hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XII):

    + Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    + Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

      + Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị

          Sau một ngày học tập và được nghe đồng chí báo cáo viên thị xã quán triệt, triển khai các nghị quyết của hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho tất cả những người tham gia hội nghị, được hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân./.

Trương Tấn Tài- xã Tân Phước

Trương Tấn Tài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK