Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bảo vệ đề án tốt nghiệp chương trình Cao cấp LLCT, C5 Bình Thuận, khóa học 2015 - 2017

11.8.2017 - 10:59

Ngày 10/8/2017, tại Khách sạn Bình Minh, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - C5 Bình Thuận, khoá học 2015 - 2017. 


Theo Thông báo số 240/TB-HVCTKVII ngày 12/7/2017 của Học viện Chính trị Khu vực II có 18 học viên của lớp được bảo vệ và 70 học viên được chấm đề án tốt nghiệp.

Các học viên bảo vệ được chia thành 02 hội đồng, mỗi hội đồng có 5 thành viên, 02 đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (TS. Phan Công Khanh và TS. Nguyễn Tấn Vinh) làm Chủ tịch Hội đồng, trong đó có 02 thành viên tại nơi mở lớp được cử tham gia hội đồng gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, 18 học viên đều được hội đồng đánh giá tốt, kết quả xếp loại đề án đều đạt loại khá trở lên.

Đây là khoá học mà Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục thực hiện tại tỉnh Bình Thuận về đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, vận dụng lý luận đã được học để xây dựng đề án cuối kỳ học theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.      

Hồng Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK