Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

9.8.2017 - 10:37

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, ngày 18/7/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 694 –QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


Nội dung kiểm tra, giám sát là việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, biến động tài sản hàng năm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cán bộ thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên; việc giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm. 

          Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là các chủ thể kiểm tra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chi bộ nơi cán bộ đang sinh hoạt là các chủ thể giám sát; đối tượng được kiểm tra, giám sát là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

          Ngoài ra, Quy định cũng quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ thể kiểm tra, giám sát, đối tượng được kiểm tra, giám sát và của các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK