Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình

8.8.2017 - 15:44

Để đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 26/7/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình.


Theo kế hoạch, sau khi triển khai Quyết định, Tổ kiểm tra sẽ tiến hành  thẩm tra, xác minh và kết thúc vụ việc trong tháng 9 năm 2017./.  

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK