Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

8.8.2017 - 9:20

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017


Thứ ba,

ngày 01

Đ/c Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh.

Chiều:  Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Thứ tư,

ngày 02

Đ/c Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh.

Chiều: Họp cơ quan.

Thứ tư, năm

ngày 02-03

Đ/c Hòa dự hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại.

Thứ bảy,

ngày 05

Sáng: Tập thể lãnh đạo ban dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

Thứ hai,

ngày 07

Sáng:  Hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều: Đ/c Nhân làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thứ ba,

ngày 08

Sáng: Đ/c Nhân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ tư, năm

ngày 09, 10

 Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 09

Sáng: Đ/c Hòa báo cáo Nghị quyết Trung ương 5 cho đội ngũ trí thức; liên hiệp các hội KH và KT; Văn học và Nghệ thuật; báo chí... trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, sáu

ngày 10, 11

Đ/c Nhân chủ trì khảo sát Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, tại xã Đông Giang, Hàm Thuận Bắc.

Thứ năm

ngày 10

Đ/c Dương dự Hội nghị tập huấn công tác chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí tại Hà Nội

Thứ sáu,

ngày 11

Sáng: Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ hai,

ngày 14

Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều: Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ ba, tư

ngày 15, 16

Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 15

Đ/c Nhân làm việc Phòng Lịch sử Đảng về xây dựng kế hoạch nghiên cứu đề án tăng cường dạy - học lịch sử địa phương trong trường học.

Thứ năm,

ngày 17

Đ/c Nhân dự tọa đàm tổng kết Chỉ thị 17 tại Đà nẵng.

Đ/c Dương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 18

Chiều: Đ/c Phước cùng Thường trực HĐND tỉnh họp nghe và cho ý kiến các tờ trình UBND tỉnh.

Thứ hai,

ngày 21

Sáng:  Hội ý lãnh đạo Ban.

Chiểu: Đ/c Hòa làm việc với Ban Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thứ ba,

ngày 22

Sáng: Đ/c Phước cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi.

Thứ tư,

ngày 23

Sáng:  Đ/c Nhân dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Thứ năm,

 ngày 24

­ Sáng: Đ/c Phước cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông - Vận tải.

Chiều: Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ sáu,

ngày 25

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội thảo Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1930 – 1954 (lần thứ 2).

Chiều: Họp Chi ủy

Đ/c Dương chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát Biển tuyên truyền biển, đảo tại huyện Đức Linh, Tánh Linh

Tối:  Đ/c Hòa dự Lễ tiếp nhận quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 26

Tất cả CBCC tham dự Hội thao Khối thi đua 6.

Thứ hai,

ngày 29

Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Thứ ba,

ngày 29

Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16

Chiều: Đ/c Hòa chủ trì giao ban Dư luận xã hội

Thứ tư,

ngày 30

Tập thể lãnh đạo Ban dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ năm,

Ngày 31

Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Chiều: Đ/c  Phước họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều: Đ/c Dương chủ trì giao ban báo chí

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK