Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

4.8.2017 - 9:54

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017


Thứ ba, ngày 01

       - Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Thường trực Ban chỉ đạo tôn giáo huyện làm việc với Đảng ủy xã Phan Hòa.

     - Chiều: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ tư, ngày 02

     - Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Phó Bí thư Thường trực các xã, thị trấn quán triệt lại việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng và Mặt trận - đoàn thể.     

    - Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Quân sự huyện làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã Phan Hiệp.

Thứ năm, ngày 03

      - Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi cơ sở.

      - Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng, đoàn thể đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2017; báo cáo kết quả Đại hội của các chi bộ trực thuộc.

Thứ sáu, ngày 04

     - Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo chất lượng công tác vệ sinh môi trường đô thị thực trạng và giải pháp tại tỉnh Bình Dương.

      - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 05

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

Thứ hai, ngày 07

    - Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Quân sự huyện làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã Phan Thanh.

    - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XV năm 2017.

Thứ ba, ngày 08

     - Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Quân sự huyện làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã Phan Hòa.

      - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ tư, ngày 09

Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 10

     Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ.

Thứ sáu, ngày 11

    - Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao ban Thường trực HĐND huyện.

     - Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Quân sự huyện làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An.

Thứ hai, ngày 14

    Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Hội trường UBND huyện).

Thứ ba, ngày 15

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Thường trực Ban Chỉ đạo tôn giáo huyện.

Thứ tư, ngày 16 đến Chủ nhật, ngày 20

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tham gia chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Đài Loan.

 

Thứ tư, ngày 16

    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Tổ 1961 về tình hình nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.

Thứ năm, ngày 17

     Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đại hội trù bị).

Thứ sáu, ngày 18

     Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ bảy,

Ngày 19

    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ tiếp nhận Quỹ và trao học bổng “tiếp bước cho em đến trường” năm học 2017-2018 tại huyện.

Thứ hai, ngày 21

   Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” (Hội trường UBND huyện).

Thứ ba, ngày 22

     Hội ý Thường trực 4 bên.

 

Thứ tư, ngày 23

     Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Thứ năm, ngày 24

     Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ sáu, ngày 25

    Tối: Thường trực Huyện ủy dự buổi truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 tại tỉnh.

Thứ hai, ngày 28

      - Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kết luận nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.

       - Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

Thứ ba, ngày 29

    Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16.

 

Thứ tư, ngày 30

   Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm, ngày 31

     Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK