Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết

3.8.2017 - 15:52

Để đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 155-QĐ/UBKTTU, ngày 24/7/2017 thành lập Tổ kiểm tra kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết và một Đảng uỷ cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết.


Sau khi tổ chức đảng được kiểm tra gửi báo cáo, Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra và dự kiến kết thúc cuộc kiểm tra trong tháng 9/2017.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK