Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 08/2017

3.8.2017 - 15:16

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cay trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ ba, ngày 01

- Buổi sáng: Làm việc với cấp ủy, chính quyền thị trấn Liên Hương, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Liên Hương (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy)

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Thứ tư, ngày 02

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ năm, ngày 03

- Buổi sáng: Giao ban phòng, ban huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy đầu tháng 8/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Nghe tình hình, tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng và triển khai khu tái định cư động Từ Bi, xã Vĩnh Tân (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Làm việc với Thường trực Ban Liên lạc kháng chiến chống Mỹ huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy)

Thứ sáu, ngày 04

Buổi sáng:

- Dự kiểm điểm trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Dự Lễ bàn giao nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Phước Thể (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ bảy, ngày 05

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

- Buổi chiều: Làm việc với Linh mục Chánh Giáo xứ Liên Hương (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 07

 

- Buổi sáng: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, tư, năm ngày 08, 09, 10

Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ ba, ngày 08

Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 09

 

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện; Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 03 xã, thị trấn (Phan Dũng, Phú Lạc, Phan Rí Cửa) năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 11

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2025.

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, ngày 14

- Buổi sáng: Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sau kỳ họp thứ 4 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ ba, ngày 15

- Buổi sáng: Làm việc với Đảng ủy xã Phước Thể về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Dự nghe tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 16

Buổi sáng: Cùng với Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trong thời gian tới (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 16 đến chủ nhật, ngày 20

Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi công tác ngoài huyện.

Thứ năm, ngày 17

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu ngày 18

 

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, ngày 21

- Buổi sáng: Tiếp dân (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 22

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ tư, ngày 23

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, sáu ngày 24, 25

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch giải quyết tồn tại về đất ở khu dân cư A2 thị trấn Liên Hương

- Chủ trương giải quyết tồn tại khu du lịch Bình Thạnh.

- Chủ trương đầu tư xây dựng Đền thờ Liệt sĩ huyện.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ sáu, ngày 25

Buổi tối: Dự buổi truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 28

- Buổi sáng: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ độ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 29

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 30

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) nghe và cho ý kiến về:

- Báo cáo kết quả giám sát việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiêp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Quy chế làm việc của Thường trực Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thứ năm, ngày 31

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK