Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

3.8.2017 - 8:45

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017


Thứ ba, tư, năm

ngày 01,02,03

- Tham dự Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tại tỉnh Vĩnh Long (Đ/c Mùi).

Thứ tư

ngày 02

- Lãnh đạo ban đi cơ sở

Thứ năm

ngày 03

- Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 04

- Trưởng Ban tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong.

Thứ bảy

ngày 05

- Dự hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017 (Tập thể Lãnh đạo Ban).

Thứ hai

ngày 07

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá CBCC tháng 6, tháng 7/2017.

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh với các ban của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Lãnh đạo Ban).

Thứ ba

ngày 08

- Buổi sáng:

+ Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh tháng 8/2017 (Đ/c Hoài Anh).

+ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy phường Xuân An, thành phố Phan Thiết về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Đ/c Mùi).

Thứ tư, năm

ngày 09, 10

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ tư

ngày 09

- Lãnh đạo Ban đi cơ sở

Thứ năm

ngày 10

- Buổi chiều: Họp Ban Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 và xét duyệt trao học bổng đợt 1 năm học 2017 - 2018 (Lãnh đạo Ban).

Thứ sáu

ngày 11

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 14

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đ/c Hoài Anh).

Thứ ba, tư

ngày 15, 16

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)

Thứ năm

ngày 17

- Cả ngày: Tham gia Đoàn công tác của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Bắc Bình (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 18

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 21

- Cả ngày: Tham gia Đoàn công tác của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Đức Linh (Đ/c Hoài Anh).

Thứ ba

ngày 22

- Cả ngày: Kiểm tra công tác tôn giáo tại huyện Bắc Bình (Đ/c Hoài Anh)

Thứ tư

ngày 23

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng (Lãnh đạo Ban).

Thứ năm

ngày 24

- Cả ngày: Kiểm tra công tác tôn giáo tại huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Hoài Anh)

Thứ sáu

ngày 25

- Buổi sáng: Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi tối: Phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 (Lãnh đạo Ban, Phòng ĐT và các hội).

Thứ bảy

ngày 26

- Dự Hội thao Khối thi đua 6 (CBCC cơ quan).

Thứ hai

ngày 28

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; nghe Phòng Đoàn thể và các hội báo cáo kết quả tham mưu công tác chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ ba

ngày 29

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16

Thứ tư

ngày 30

- Buổi sáng: Họp giao ban tháng 8/2017.

Thứ năm

ngày 31

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 8/2017.

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK