Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

1.8.2017 - 15:1

Ngày 21/7/2017, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


6 tháng đầu năm, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của chi bộ. Đã phối hợp Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo các tổ Đảng, cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trên các mặt công tác; từng cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm. Từ đó, việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng, thực hiện những nhiệm vụ cấp ủy giao, cũng như việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đạt yêu cầu và chất lượng.

Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm; đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo quy định, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt; chú trọng và tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề theo sát yêu cầu; thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 27-CT/TU, 30-CT/TU và 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XII.

Từng cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, không ngừng học tập vươn lên, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết thống nhất; chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của cơ quan; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ cũng đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác chính trị tư tưởng; xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Võ Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm thứ 14 cho chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK