Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2017

1.8.2017 - 10:44

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới 2017-2018.

-Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ ba,

ngày 01

-Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mương Mán năm 2017.

Thứ tư, ngày 02

-Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Thuận năm 2017.

Thứ năm,

ngày 03

-Buổi chiều: Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy dự họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ sáu

ngày 04

-Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ bảy, ngày 05

-Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

Thứ hai,

ngày 07

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện.

-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp chuẩn bị năm học mới (2017-2018).

Thứ ba,

ngày 08

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ tư,

ngày 09

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự nghe đồng chí Ngô Đức Mạnh – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội thông tin thời sự định kỳ quý III/2017 cho cán bộ chủ chốt huyện.

Thứ tư, năm ngày 09, 10

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri.

Thứ sáu,

ngày 11

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Họp rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017.

Thứ hai ngày 14

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Lê Xuân Hương – khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam.

+Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện định kỳ tháng 8/2017.

-Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 15

-Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tiếp công dân tại huyện.

Từ ngày 16

đến ngày 20

-Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi công tác ngoài tỉnh.

Thứ tư,

ngày 16

-Buổi sáng: Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tổ công nghệ thông tin Huyện ủy.

Thứ năm ngày 17

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự cùng Thường trực BCĐ công tác tôn giáo tỉnh kiểm tra công tác tôn giáo huyện.

Thứ sáu

ngày 18

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ hai

ngày 21

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện CTHĐ số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa BCH Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ ba,

ngày 22

Ban Thường vụ Huyện ủy họp nghe UBND huyện báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công trình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; nghe phương án cưỡng chế hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Lê Xuân Hương – khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam; giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm; công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ tư,

ngày 23

-Buổi chiều: Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy làm việc với Ban thường vụ Huyện Đoàn quý III/2017.

Thứ năm,

ngày 24

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ sáu

ngày 25

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thứ hai,

ngày 28

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

Thứ ba,

ngày 29

-Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16.

Thứ ba, tư

ngày 29, 30

-Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đi giám sát cơ sở.

Thứ năm,

ngày 31

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thứ sáu,

ngày 01/9

-Buổi sáng: Họp các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình hoạt động tháng 8/2017; xếp lịch tháng 9/2017; cho ý kiến đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác ma túy.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK