Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH

31.7.2017 - 15:36

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và quý I/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính, cùng các thành viên đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Đảng ủy Sở Tài chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đảng ủy viên, tập thể Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính. 

Qua các báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Thành Tâm kết luận và chỉ đạo như sau: Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; thuế, phí, lệ phí và các nguồn thu khác cho Ngân sách địa phương trong điều kiện còn nhiều khó khăn do bối cảnh chung của ngành, tính chất công việc phức tạp, nhạy cảm; chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách thường xuyên thay đổi, chưa đáp ứng tình hình phát triển cần có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời; cấp uỷ, tập thể Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính luôn phát huy truyền thống phục vụ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nổi rõ là:

- Có sự quyết tâm, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và Quý I/2017 tại cơ quan khá đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm trong ngành.

- Thực hiện khá đầy đủ, cụ thể các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016, Quyết định số 3841/QĐ-UBND, ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận; trọng tâm là đăng ký và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài chính; coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy và Lãnh đạo Sở.

- Thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cũng như các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của người đứng đầu các phòng, trung tâm và tổ chức ký cam kết với Giám đốc Sở.

- Về cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa Sở Tài chính thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ÍO 9001:2008 đối với việc giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân thuộc thủ tục hành chính có hồ sơ trễ hẹn không quá 2%. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 được UBND tỉnh đánh giá đạt loại tốt và xếp thứ 3 khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Năm 2017, Sở Tài chính đang thực hiện 18 thủ tục hành chính gồm: 17 TTHC mức độ 2 và 01 TTHC mức độ 4; đăng ký với Sở Thông tin truyền thông xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 2 TTHC, mức độ 4 là 01 TTHC; theo chủ trương chung cử Sở trong năm 2017 sẽ rà soát bổ sung thêm 01 TTHC mức độ 4, năng mức độ 4 lên là 2 TTHC.

- Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm gắn với công tác phòng, chống tham nhũng được coi trọng, đã tiến hành 14 cuộc, qua thanh tra kiến nghị xử lý 8.533.328.000đ, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

- Thực hiện quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trường với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá được UBND tỉnh ủy quyền nguyên Sở Tài chính đã có quan hệ chặt chx; giải quyết các vưỡng mắc phát sinh kịp thời. Quy trình thẩm định phương án giá đất được thực hiện công khi minh bạch, chất lượng hồ sơ thẩm định được bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cần lưu ý quan tâm thực hiện: Nhìn chung việc phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan còn chậm theo yêu cầu; các tiềm năng tài chính ở một số lĩnh vực chưa khai thác phát huy theo kịp nhịp độ phát triển hiện nay; Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý vi phạm về phòng, chống tham nhũng cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền tập trung chú ý đến các đơn vị sự nghiệp có thu, các chương trình, dự án, quỹ tài trợ ...để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm đúng quy định pháp luật.

Bùi Thế Mười
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK