Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

31.7.2017 - 15:31

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017:


Thứ ba,

ngày 01

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri xã Thuận Minh.

Thứ tư,

ngày 02

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ năm,

ngày 03

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri xã Hàm Phú.

Thứ sáu,

ngày 04

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ bảy,

ngày 05

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý III/2017.

Thứ hai,

ngày 07

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo huyện về biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1975-2015.

Thứ ba,

ngày 08

Sáng:- Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các ngành huyện liên quan làm việc với xã Hàm Liêm về nông thôn mới.

Thứ tư,

ngày 09

Thường trực Huyện ủy tiếp tục kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ năm,

ngày 10

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội chi bộ cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thứ sáu, ngày 11

Thường trực Huyện ủy tiếp tục kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ hai,

ngày 14

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 15

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 8/2017.

Thứ tư,

ngày 16

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 17

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 8/2017.

Thứ sáu,

ngày 18

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc làm việc với các ban, ngành huyện liên quan nghe báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy và phòng, chống tham nhũng tháng 8/2017.

Thứ hai,

ngày 21

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị ở huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động 15 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ ba,

ngày 22

Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các Ban của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đa Mi nghe báo cáo một số tình hình có liên quan.

Thứ tư,

ngày 23

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Thứ năm,

ngày 24

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ và công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 8/2017.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 8/2017.

Thứ sáu,

ngày 25

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 8/2017.

Tối: Thường trực Huyện ủy dự Lễ tiếp nhận quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 tại tỉnh.

Thứ hai,

ngày 28

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 8/2017.

Thứ ba,

ngày 29

Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Thứ tư,

ngày 30

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh.

Thứ năm,

ngày 31

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK