Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội viên, đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội Trung ương 5 (khóa XII)

31.7.2017 - 8:41

Sáng ngày 29/7/2017, tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đoàn viên, hội viên trong Khối.

Các đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết

Tại lớp học, gần 200 hội viên, đoàn viên đã được nghe đồng chí Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Cẩm Hằng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK