Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2017

31.7.2017 - 8:14

 Ngày 27/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 7/2017. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017. Trong tháng 7/2017, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy các tổ chức đảng và đảng viên, quần chúng ở các chi bộ cơ sở; hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đối với các chi bộ trực thuộc; tổ chức kiểm tra tài chính Đảng tại 06 tổ chức đảng trực thuộc theo Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy; thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (khóa II) dành cho sinh viên ở các trường cao đẳng. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc chủ động hoạt động theo kế hoạch đã đề ra; trong đó: Hội Cựu chiến binh Khối hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Khối lần thứ II. Đoàn Khối tổ chức Hội trại “Lá trung quân” lần thứ 5; Hội CCB Khối phối hợp với Đoàn Khối tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 8/2017 như sau:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ.

- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức phát động cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào”; hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (khóa II/2017) dành cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III/2017.

- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.

- Thông báo kết luận sau khi hoàn thành kiểm tra tài chính Đảng ở một số tổ chức đảng; tổ chức giám sát đối với một số tổ chức đảng về kết quả thực hiện kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh năm 2017.

- Chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc chủ động tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, trong đó: Hội Cựu chiến binh Khối ban hành quy chế làm việc và thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đoàn Khối tiếp tục tổ chức các hoạt động chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2017; Hội Cựu chiến binh Khối phối hợp Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 24 đảng viên mới; công nhận 22 đảng viên chính thức.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 8/2017./.

Võ Công Thành - BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK