Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận: Sinh hoạt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2017

28.7.2017 - 14:12

Chiều ngày 27/7/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2017. 


Đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã phát biểu trong buổi sinh hoạt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát biểu cảm tưởng sâu sắc, đầy ý nghĩa về ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tỏ lòng biết ơn và tri ân đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ để chúng ta có ngày hôm nay được hưởng cuộc sống ấm no, hòa bình và hạnh phúc. Ghi khắc những công lao to lớn của các thế hệ đi trước và học tập gương sáng của những thương bệnh binh vẫn là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận xây dựng quê hương đất nước với ý nghĩa “tàn nhưng không phế”; là cán bộ, công chức trong cơ quan, chúng ta phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cũng trong buổi sinh hoạt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Ban cũng đã tổ chức Sơ kết phong trào thi đua yêu nước nhằm đánh giá lại tình hình và kết quả hoạt động của cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2017 theo kế hoạch số 23-KH/BTCTU, ngày 16/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian qua, cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trong đó có những nội dung công việc yêu cầu trong thời gian ngắn phải hoàn thành, đảm bảo chất lượng trong tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạt, đề án… mà Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Tỉnh ủy giao. Trong điều kiện đó, phong trào thi đua yêu nước cũng được triển khai thực hiện đồng bộ đạt kết quả khá toàn diện. Nổi rõ: Công tác giáo dục tư tưởng được tăng cường thông qua những dịp sinh hoạt kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước, từ đó đã bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nâng cao ý thức phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Lãnh đạo Ban, Chi ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đã kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác chuyên môn ngày càng nâng dần về chất lượng, tính tích cực chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan ngày càng được nâng cao. Các hoạt động giao lưu văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong cơ quan luôn được quan tâm chu đáo, thiết thực; từ đó tạo sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

Đồng chí Lê Thành Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Trong 6 tháng cuối năm 2017, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt nội dung thi đua Đợt 2 theo kế hoạch số 23-KH/BTCTU với mục tiêu: Lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc Khánh 02/9; kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy; kỷ niệm 28 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017); kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; với 3 nội dung lớn: Một là, tiếp tục phát động công chức, nhân viên thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2017. Hai là, triển khai, vận động, tổ chức cho công chức, nhân viên cơ quan tham gia tích cực các hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua 6, Cụm thi đua 4 Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ba là, tổng kết công tác thi đua và hoạt động của cơ quan năm 2017 nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK