Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017

27.7.2017 - 10:54

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 và Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ngày 26/7/2017, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn kiểm tra, rà soát đã tổ chức họp các thành viên của Đoàn và Tổ giúp việc để quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Đoàn theo Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát.

Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất với nội dung Chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK