Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc tháng 7/2017

27.7.2017 - 9:15

Chiều ngày 26/7/2017, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc, để nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động tháng 7/2017 và các nhiệm vụ tháng 8/2017. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận:


Trong tháng 7/2017 Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc đã có nhiều cố gắng, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai hoàn thành các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan đã đề ra, trong đó Đảng ủy được bổ sung thêm 01 đồng chí Phó Bí thư và thay đổi nhân sự trong một số ban trực thuộc; đã chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung phục vụ Đại hội Hội CCB Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại của Đảng và Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; tổ chức tập huấn hướng dẫn cập nhật, khai thác Website của Đảng ủy Khối cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 8/2017 là: Đẩy mạnh chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ; tổ chức giám sát chuyên đề đối với một số tổ chức cơ sở đảng về kết quả thực hiện kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh năm 2017; mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2017 cho học sinh, sinh viên; sinh hoạt chuyên đề chuyên môn về công tác tuyên giáo - dân vận; chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy./.

Hòa Trung - Văn Phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK