Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

26.7.2017 - 15:19

Ngày 24/7/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng


Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối

        Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 07/7/2017 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và Kế hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày 10/7/2017 về học tập, quán triệt và tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho 455 đồng chí là cấp ủy, trưởng phòng (hoặc tương đương) của các chi, đảng bộ cơ sở; tập thể cấp ủy đảng bộ bộ phận; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối trong buổi sáng ngày 24/7/2017 và cho 242 đảng viên, quần chúng thuộc 19 chi bộ cơ sở do ít đảng viên, quần chúng, không đủ điều kiện tự tổ chức học tập trong buổi chiều ngày 24/7/2017. 

         Tại hội nghị tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ sáng ngày 24/7/2017, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp báo cáo, đi sâu phân tích các nội dung 03 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Ngoài ra, cũng tại hội nghị này, đồng chí Đặng Văn Dước - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đã quán triệt cho thành phần tham dự về Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

        Buổi chiều ngày 24/7/2017, đồng chí Võ Duy Qúy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt các nội dung, qua đó đã giúp cho đảng viên và quần chúng tham gia hội nghị hiểu và nắm bắt được những nét chính về tình hình, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK