Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2022

26.7.2017 - 9:11

Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới


Mô hình sản xuất tiêu giống của hộ ông Lê Chánh Khá, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

    Tiếp tục phát huy kết quả đạt được; ngày 17/7/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2661/KH-UBND về tổ chức triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu mà phong trào cần hướng tới, như: hàng năm có 100% cơ sở Hội phát động phong trào đến 100% hội viên, nông dân, có trên 70% số hộ nông dân đăng ký và trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% Hội Nông dân cấp huyện, 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hộ nông dân phát triển sản xuất có hiệu quả; 100% Hội Nông dân cấp xã chủ động hướng dẫn, tổ chức cho nông dân xây dựng được ít nhất một mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; tổ chức tập huấn cho trên 50% hội viên nông dân về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; dạy nghề cho ít nhất 1.500 lao động nông thôn. Đến năm 2020 phấu đấu xây dựng 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

    Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi cần tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào; trong đó cần tăng cường chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động nông dân gắn sản xuất với thị trường đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; thực hiện hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân; tăng cường hoạt động tương trợ, cùng nhau làm giàu, giúp nông dân giảm nghèo bền vững.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK