Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Bình Thuận

25.7.2017 - 7:30

Các cấp Hội nông dân trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới


Mô hình trồng quýt đường của Hộ ông Võ Hồng Chiến, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những năm qua, Bình Thuận đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi. Đây là một trong ba phong trào thi đua lớn, trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

    Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững trở thành phong trào sôi nổi, có hiệu quả đối với cán bộ, hội viên, nông dân; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn sản xuất... Từ đó, đã tạo sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân và đưa phong trào ngày càng phát triển, trong đó, một số nơi triển khai thực hiện tốt phong trào như Đức Linh, Hàm Tân, Tánh Linh, Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc...

    Chỉ tính trong giai đoạn 2014 - 2017, tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2014, toàn tỉnh có 87.341 hộ nông dân đăng ký, đến năm 2016 có 92.739 hộ đăng ký; số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp năm 2016 có 54.496 hộ (trong đó: có 247 hộ đạt cấp Trung ương, 2.131 hộ đạt cấp tỉnh, 7.447 hộ đạt cấp huyện, 44.671 hộ đạt cấp cơ sở), tăng 25,6% so chỉ tiêu đề ra. Không dừng lại ở đó, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực giúp đỡ về vốn, ngày công, vật tư nông nghiệp... cho gần 44.000 hộ nông dân nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Cùng với đó, các cấp hội đã phối hợp mở 2.703 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 281.384 lượt nông dân; tổ chức 93 cuộc hội thảo có 7.440 lượt nông dân tham dự; 529 lớp dạy các nghề ngắn hạn cho 17.640 lao động nông thôn; tổ chức hàng trăm buổi tham quan, học tập các mô hình điểm, mô hình SXKD mới trong và ngoài địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các Hội chợ nông nghiệp, nông thôn trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

    Bằng nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND); các cấp hội hỗ trợ, bảo lãnh, làm cầu nối cho nông dân được tiếp cận nguồn vốn nhanh, lãi suất phù hợp để đầu tư vào sản xuất và cải thiện đời sống. Theo đó, đến quý I/2017 dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là 1.152,336 tỷ đồng/22.898 hộ vay, tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 631,071 tỷ đồng/28.753 hộ vay và nguồn Quỹ HTND là 23,143 tỷ đồng giải quyết cho 2.078 hộ vay. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã phối hợp với một số doanh nghiệp, công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cơ khí… cung ứng vật tư linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, bán trả chậm đã giúp nông dân trong tỉnh nhiều cơ hội đầu tư, như Công ty Cổ phần bóng đèn - Phích nước Rạng Đông đã đồng hành cùng nông dân trong việc đưa ứng dụng bóng đèn compact kích thích thanh long ra hoa trái vụ; Công ty phân bón Sông Lam 333, Công ty phân bón Tâm Sinh Nghĩa,...

    Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân SXKD giỏi, vừa làm ăn hiệu quả, vừa góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, như hội viên Đỗ Minh Cảnh ở thị trấn Đức Tài (Đức Linh) đã đầu tư trồng 07ha cây cao su và 20ha cây điều, giải quyết cho 15 lao động có việc làm ổn định với mức lương từ 4-6 triệu đồng/tháng; hội viên Lý Quang Trung ở xã Tân Đức (Hàm Tân) với mô hình kinh tế trang trại thu nhập hàng năm trên 01 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 05 lao động với thu nhập bình quân 5 – 6 triệu đồng/tháng và 30 lao động thời vụ; hội viên Nguyễn Văn Côn ở xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) có 02 ha nuôi tôm thẻ chân trắng đã tạo việc làm ổn định cho 12 lao động với mức lương 5 triệu đồng/tháng và 20 lao động làm theo thời vụ...

    Thời gian tới, các cấp Hội nông dân trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Minh Phụng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK