Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tài liệu tuyên truyền tác hại ma túy

24.7.2017 - 15:12

(kèm theo công văn số 131 - CV/BTGHU, ngày 14 /7/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)


/uploads/News/files/DE%20CUONG%20TUYEN%20TRUYEN%20TAC%20HAI%20MA%20TUY-MOI.doc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Công an huyện
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK