Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20.7.2017 - 13:59

Đồng chí Phạm Ngọc Chính, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Thanh Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị.


    Sáng ngày 19/7/2017, tại cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Chính, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Thanh Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành phố và Phòng Dân tộc các huyện; Văn phòng UBND & HĐND thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Tân; phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh.

    Đánh giá kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị phối hợp và các địa phương đã phát huy tinh thần trách, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung Chương trình phối hợp đã đề ra, đạt được kết quả tích cực. Nổi bật là đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khá kịp thời các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, hướng dẫn thực hiện tốt chủ trương giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện với 17 xã thuần và 33 thôn dân tộc xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước của cộng đồng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nắm tình hình và kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định những vấn đề, vụ việc nổi lên; tham mưu củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, công tác dân tộc ở cấp huyện và cơ sở. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho đồng bào, giữ vững ổn định an ninh trật tự trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

    Hội nghị nêu lên một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Công tác phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình dân tộc có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách dân tộc đến với đồng bào có mặt chưa chủ động, thiếu thường xuyên; tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, một bộ phận đồng bào thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, thoát nghèo chưa bền vững. An ninh trật tự có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến khá phức tạp....Tại Hội nghị, lãnh đạo 2 đơn vị cũng đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị của các địa phương.

Phòng Dân tộc - Tôn giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK