Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về đối tượng ưu tiên và mức điểm cộng đối với các thí sinh dự thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

15.7.2017 - 10:23

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận.


Hội đồng tuyển dụng thông báo đối tượng ưu tiên và mức điểm cộng đối với các thí sinh dự thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

1. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

2. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đoàn viên thanh niên xung phong, đoàn viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ: cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Nếu thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn./.

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK