Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

10.7.2017 - 14:6

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017


Thứ hai, ngày 03

- Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp BCĐ xây dựng Đảng, đoàn thể về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Chiều:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng, đoàn thể đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2017, nhiệm vụ tháng 7/2017; tiến độ chuẩn bị Đại hội của các chi bộ trực thuộc.

Thứ ba, ngày 04

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

- Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội điểm chi bộ cơ quan Mặt trận huyện.

Thứ tư, ngày 05

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 tại Đảng bộ Trường THPT Bắc Bình.

Thứ năm, ngày 06

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; cho ý kiến về các báo cáo sơ tổng kết việc thực hiện kế hoạch, kết luận của Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 07

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra thực hiện đầu tư hệ thống sấy lúa của doanh nghiệp (xe..).

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao ban Thường trực HĐND huyện.

- Chiều:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao ban các Ban Đảng, Trung tâm BDCT huyện về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thứ bảy,

Ngày 08

Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tọa đàm về quy hoạch khai thác quặng sa khoáng titan tại Bình Thuận.

Thứ hai, ngày 10

- Sáng:  Hội nghị góp ý chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy duyệt nhân sự Huyện Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ ba, ngày 11

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ.

- Chiều:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao ban công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2017 tại Quân sự huyện.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận - đoàn thể về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thứ tư, ngày 12

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Lương Sơn.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị quán triệt văn bản các cấp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

- Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 13

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:

+ Sáng: dự hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm 2017.

+ Chiều: họp Tổ 1961 về tình hình nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ  tháng 8 năm 2017.

Thứ sáu, ngày 14

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Hồng Thái.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2017.

- Chiều: họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 7/2017.

Thứ hai, ngày 17

 - Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 06 tháng đầu năm 2017.

- Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh uỷ , Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại tỉnh.

Thứ ba, ngày 18

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Hòa Thắng.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

 - Chiều: Họp toàn Đảng bộ Khối cơ quan Đảng - đoàn thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gắn với trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thứ tư, ngày 19

Hội ý Thường trực 4 bên.

 

Thứ năm -Thứ sáu, ngày 20,21

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2017.

Thứ hai, ngày 24

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy (khoá X) “về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và thực hiện Kết luận số 17-KL/HU“về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Thứ ba, ngày 25

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tại tỉnh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 6 tháng đầu năm 2017 theo Chương trình hành động số 23-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, ngày 26

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ gắn với truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Viêt Nam Anh hùng tại huyện.

- Chiều: Hội nghị cán bộ, công nhân viên cơ quan Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2017.

Thứ năm, ngày 27

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kết luận nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.

- Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

Thứ sáu, ngày 28

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Phó Bí thư Thường trực các xã, thị trấn quán triệt lại việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng và Mặt trận - đoàn thể.

Thứ hai, ngày 31

- Sáng: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

- Chiều: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK