Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

7.7.2017 - 8:40

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy định; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh năm 2017.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ.

Thứ hai,

ngày 03

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 (cả ngày).

- Buổi sáng:Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ ba,

ngày 04

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự họp Đảng ủy Quân khu 7.

- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII).

Thứ tư,

ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ xã Nam Chính – Đức Linh.

- Buổi chiều:Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri.

Thứ năm,

ngày 06

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự họp Chi bộ định kỳ.

- Đồng chí: Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi cơ sở.

Thứ sáu,

ngày 07

 - Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh rà soát các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 3 (khóa XIV), nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2017.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác dân vận quý II năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tọa đàm về quy hoạch khai thác quặng sa khoáng titan tại Bình Thuận.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với một số nữ doanh nhân Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Bình Thuận.

Chủ nhật,

ngày 09

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự tại Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.

Thứ hai,

ngày 10

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý II/2017.

Thứ ba,

ngày 11

- Buổi sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến thuyết trình về chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy chính quyền trung ương và địa phương; cải cách hành chính ở Nhật Bản” của Ban Tổ chức Trung ương (cả ngày).

Thứ tư, năm, sáu; ngày 12, 13, 14

Thường trực Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ hai,

ngày 17

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh uỷ , Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ ba,

ngày 18

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

+ Đồng chí: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ xã Tân Xuân – Hàm Tân.

Thứ tư, năm

ngày 19, 20

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 21

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội  nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8 (khóa VII), nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Đồng chí: Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi cơ sở.

Thứ hai,

ngày 24

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thứ ba,

ngày 25

- Thường trực Tỉnh ủy viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

- 08 giờ 00 phút: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh.

Thứ tư,

ngày 26

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh dự thông qua Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ nội dung thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 2017 - 2020 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bình Thuận.

- Buổi chiều:

+Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ thứ 4 – HĐND tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc.

- Buổi tối: Thường trực Tỉnh ủy thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thứ năm,

 ngày 27

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 + Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tỉnh Đoàn Thanh niên nghe báo cáo tình hình về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM.

Thứ sáu,

ngày 28

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16.

Thứ hai,

Ngày 31

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8/2016.

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK