Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Xã Nam Chính tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy (khóa XI)

11.8.2017 - 7:44

     Sáng ngày 05/7/2017, Đảng ủy xã Nam Chính tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Phạm Hoàng Hộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phụ trách địa bàn; các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Mặt trận và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.


     Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các Kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã Nam Chính đã kịp thời cụ thể thành kế hoạch của Đảng ủy để triển khai thực hiện. Qua 10 năm thực hiện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

    Thảo luận tại Hội nghị, cácđại biểu tập trung 07 vấn đề, đó là: tình trạng đảng viên xin ra khỏi đảng; công tác phát triển đảng viên mới; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải pháp để đưa chi bộ từ một chi bộ sinh hoạt ghép trở thành chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên. Mỗi vấn đề nêu trên đều đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm khắc phục tình trạng hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ xã Nam Chính đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà Đảng ủy cần khắc phục, đó là: số lượng đảng viên đảng viên ở các chi bộ không đồng đều; phát triển đảng viên mới 10 năm qua còn thấp; đảng viên bị kỷ luật còn nhiều. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Nam Chính tập trung thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, biến sinh hoạt chi bộ là nơi làm công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nơi gắn bó các đảng viên lại với nhau, tránh việc sinh hoạt chi bộ trở thành vấn đề nhàm chán. Cần nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, ở những chi bộ còn ít đảng viên, làm tốt hơn công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

     Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm hay, những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, Đảng bộ xã Nam Chính sẽ phấn đấu, nỗ lực để đưa Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK