Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

5.7.2017 - 7:42

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2017.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn huyện năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo của 3 xã.

2. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 14, thảo luận và quyết định về:

1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm; những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017.

2. Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng (nếu có).

3. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

   Thứ hai,

   ngày 03

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 7/2017.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực huyện đầu tháng 7/2017.

   Thứ ba,

   ngày 04

- Buổi sáng: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ cấp huyện, cấp xã theo Kế hoạch số 97-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

   Thứ tư,

   ngày 05

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý vào nội dung các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

   Thứ năm,

    ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện quý II/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Công tác tôn giáo huyện, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ trì làm việc với các ngành liên quan và đảng ủy các xã để nghe báo cáo kết quả giải quyết một số vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn các xã.

    Thứ sáu,

     ngày 07

- Đồng chí Trần Tới - Bí Thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2017, tại tỉnh.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội, tại Hội trường Huyện ủy.

 Thứ hai,  ngày10   đến thứ  sáu,        ngày 14

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   Thứ hai,

   ngày 10

Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

   Thứ ba,

   ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

   Thứ tư,

    ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị đảng viên khối Đảng - Đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Buổi chiều: Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 60-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

   Thứ năm,

    ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 7/2017.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện.

   Thứ sáu,

   ngày 14

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

   Thứ hai,

    ngày 17

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại tỉnh.

   Thứ ba,

   ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư  Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận huyện 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017.

   Thứ tư,

   ngày 19

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 7/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

   Thứ năm,

   ngày 20

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Buổi sáng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện.

- Buổi chiều: Chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện quý II/2017 và họp Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

   Thứ sáu,

   ngày 21

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự họp tại Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tam Thanh (cả ngày).

   Thứ hai,

   ngày 24

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

   Thứ ba,

   ngày 25

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh.

   Thứ ba, tư;        ngày 25, 26

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.

   Thứ tư,

   ngày 26

- Buổi tối: Thường trực Huyện ủy dự Lễ “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), tại Bia Tưởng niệm liệt sĩ huyện.

    Thứ năm,

    ngày 27

- Buổi sáng:

+ Từ 07 giờ - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy viếng Bia Tưởng niệm Liệt sĩ huyện;

+ Từ 08 giờ - 11 giờ 30: Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, gắn với tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có công với Nước gặp khó khăn trên địa bàn huyện và Lễ tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trên các lĩnh vực.

   Thứ sáu,

   ngày 28

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII).

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”.

    Thứ bảy,

    ngày 29

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

   Thứhai,

   ngày 31

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về Tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017)([1])

 


([1]) Thành phần mời thêm: Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Lễ và các đồng chí Trưởng các Tiểu ban được thành lập theo Quyết định của BUBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK