Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tháng 9/2017: Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.

16.6.2017 - 7:59

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 9/2017.


    Để đảm bảo đưa Trung tâm hành chính công tỉnh vào hoạt động từ ngày 01/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành có liên quan triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh, bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống các phần mềm ứng dụng để dùng chung, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính... Bước đầu, đưa tất cả các thủ tục hành chính của 17 sở, ban, ngành và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm; sau đó sẽ đánh giá tổng kết và đưa các sở, ngành còn lại, kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm.

    Trung tâm hành chính công tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh đặt tại số 02, đường Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết./.

Thúy Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK