Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh

15.6.2017 - 16:25

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.


Kết quả kiểm tra cho thấy, việc thi hành kỷ luật đảng viên của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh cơ bản đúng quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền và cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định; hình thức kỷ luật được áp dụng nhìn chung phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật. Sau khi quyết định thi hành kỷ luật về đảng, đã kịp thời yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với đảng viên theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp nào qua kiểm tra, kết luận có vi phạm mà không xem xét, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh phát huy ưu điểm, đồng thời tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tài chính, thu chi ngân sách cấp xã để kịp thời phòng ngừa sai phạm; thường xuyên quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cơ sở để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK