Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh

15.6.2017 - 16:24

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh.


Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng; các trường hợp đảng viên vi phạm đều chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và cấp ủy cấp dưới xem xét đúng quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Việc thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với đảng viên vi phạm cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền và cơ bản kịp thời nghiêm minh, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định; hình thức kỷ luật được áp dụng phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Sau khi quyết định thi hành kỷ luật về đảng, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với đảng viên theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Việc chỉ đạo, giải quyết đơn, thư tố cáo, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp nào qua kiểm tra, kết luận có vi phạm mà không xem xét, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh phát huy ưu điểm, đồng thời tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật đảng của các tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm hơn nữa việc lãnh, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tài chính, thu chi ngân sách cấp xã để kịp thời phòng ngừa sai phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK