Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Bế mạc lớp tập huấn quản lý, sử dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2017

15.6.2017 - 15:46

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận và Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức thành công các lớp tập huấn chữ ký số chuyên dùng cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, phụ trách công nghệ thông tin, văn thư của các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


Đồng chí giảng viên ThS Phạm Hồng Thái -Cục cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban cơ yếu Chính phủ giới thiệu khái quát thông tin

Với việc tổ chức thành công đợt tập huấn này, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, văn thư được nắm bắt những vấn đề chung về Chữ kí số và chứng thư số, hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng thực điện tử chuyên dùng, hiện trạng hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng và đặc biệt là được trực tiếp sử dụng một cách nhuần nhuyễn, thành thạo bộ công cụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bế giảng lớp học, Đồng chí Lê Tấn Lai – Tỉnh ủy viên – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cảm ơn Giảng viên, cán bộ Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã tâm huyết, dành thời gian hướng dẫn về công tác quản lý và sử dụng chữ ký số; sau đợt tập huấn này, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng có hiệu quả chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK