Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

13.6.2017 - 10:30

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 926 –CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về việc tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)”, ngày 26/05/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho 23/25 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (vắng 02 đ/c có lý do).


Đồng chí Bí thư chi bộ - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” cho cán bộ, đảng viên của cơ quan.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng trong cơ quan học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung. Thông qua việc thông báo nhanh cũng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan nắm được các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; góp phần củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK