Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC | THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017

9.6.2017 - 14:53

Một số hoạt động nổi bật 


- Thường trực Thành uỷ Phan Thiết: Dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố và thẩm định các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân thành phố; chủ trì họp Hội đồng sơ tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể thành phố; làm việc với Đảng uỷ phường Đức Long về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Thành uỷ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Thường trực Thị ủy La Gi: Làm việc với Ban Quản lý chợ La Gi về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I/2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự Đại hội chi bộ Văn phòng Thị ủy; làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc; dự Lễ trao học bổng “Tiếp bước trẻ em đến trường”; tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo; nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử thị xã.

- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Làm việc với Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ''về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới'' và Chương trình hành động số 38-NQ/TU, ngày 07/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị ''về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới''; làm việc với Đảng ủy các xã Phong Phú, Vĩnh Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian tới; dự họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chí Công trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn xã; dự Hội diễn nghệ thuật không chuyên công nhân, viên chức, người lao động năm 2017; làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải tỏa dự án khu sản xuất giống tập trung Chí Công; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa và Đảng ủy xã Hòa Phú, xã Vĩnh Tân; làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 5 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

-Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Dự Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; dự lễ động thổ nhà làm việc thị trấn Chợ Lầu. 

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 và quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố; chủ trì giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2017; làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về việc triển khai thực hiện quy định đối với hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng. 

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020; chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện, họp Ban Chỉ đạo viết lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện; dự giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam (lần thứ X); dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi; dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Nghe và cho ý kiến các dự thảo Chương trình hành động của Huyện uỷ (khoá X) triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; đặc san gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016; về danh mục công trình, trang thiết bị giáo dục, y tế cần hỗ trợ vốn từ xã hội hóa; đề xuất mô hình, gương điển hình tiên tiến và Kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020.

- Thường trực Huyện uỷ Tánh Linh: Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu quy hoạch Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan có liên quan; dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. 

- Thường trực Huyện uỷ Đức Linh: Làm việc với các Trường THPT về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp; chủ trì họp giao ban bí thư các xã, thị trấn; nghe Tòa án nhân dân huyện báo cáo các vụ án trọng điểm. 

- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Làm việc với Liên đoàn Lao động  tỉnh về công  tác cán bộ chủ chốt  của Liên  đoàn Lao  động  huyện; họp Ban An toàn giao thông huyện; làm việc với chủ đầu tư dự án Sail Travel và khu kéo thuyền ông Nguyễn Nhưỡng; làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Hòa Bình giải quyết vướng mắc đối với hạng mục cổng tràn xả lũ Hồ chứa nước số 1; làm việc với Đoàn công tác của Quân khu 7 về việc nghiên cứu lắp đặt máy lọc nước tinh khiết phục vụ nhu cầu nước uống cho lực lượng vũ trang; dự họp Hội đồng xét kỷ luật cán bộ; dự Hội diễn nghệ thuật không chuyên cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện (lần thứ VII);

- Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức kiểm tra một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Dự bế mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2017.

- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Chủ trì cuộc họp các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2017; nghe và cho ý kiến về xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức, kết luận sưu tra về lịch sử chính trị theo; báo cáo rà soát kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016; dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Phan Thiết khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK