Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

8.6.2017 - 16:6

Sáng ngày 07/6/2017, tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa III; các đồng chí cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc là đảng viên; các đồng chí Trưởng, Phó các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và một số nội dung của công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Đ/c Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hướng dẫn, triển khai công tác giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy cơ sở và lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Bảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK