Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh dự tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

8.6.2017 - 15:58

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh dự tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017, cụ thể như sau:


1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển: 10 người (có danh sách kèm theo)

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 107 người

(có danh sách kèm theo)

3. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển, chuyển sang thi tuyển: 09 người (có danh sách kèm theo)

4. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển: 02 người

(có danh sách kèm theo).

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ 

www.binhthuancpv.org.vn

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho thí sinh dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được biết./.

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK