Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch và thi tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức 2017

28.7.2017 - 8:7

Hội đồng tuyển dụng thông báo về tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch và thi tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017


I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP

1. Thời gian ôn tập: (sáng từ 7 giờ 30’, chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 10/6/2017

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm).

- Từ 7 giờ 30’ đến 7 giờ 55’: ôn tập chuyên ngành công tác dân vận, công tác mặt trận. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh.

- Từ 8 giờ 00’ đến 8 giờ 25’: ôn tập chuyên ngành công tác kiểm tra, công tác hội cựu chiến binh. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Từ 8 giờ 30’ đến 8 giờ 55’: ôn tập chuyên ngành công tác tuyên giáo, công tác hội nông dân. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh.

- Từ 9 giờ 00’ đến 9 giờ 25’: ôn tập chuyên ngành công tác nội chính, công tác công đoàn. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Từ 9 giờ 30’ đến 9 giờ 55’: ôn tập chuyên ngành công tác văn phòng cấp ủy, công tác hội phụ nữ. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Từ 10 giờ 00’ đến 10 giờ 25’: ôn tập chuyên ngành công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đoàn thanh niên. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh niên.

* Riêng môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán, quản trị văn phòng: ôn tập từ 7 giờ 30’. Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

+ Buổi chiều: Ôn tập môn Kiến thức chung (trắc nghiệm) và môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận).

Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

- Ngày 11/6/2017

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Tiếng Anh (trắc nghiệm).

Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

+ Buổi chiều: Ôn tập môn Tin học (trắc nghiệm).

Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

2. Địa điểm ôn tập: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1)

Địa chỉ: số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

3. Tài liệu ôn tập:

Tài liệu ôn tập tất cả các môn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Bình Thuận (www.binhthuancpv.org.vn)

*Lưu ý: Đề nghị tất cả thí sinh (bao gồm tiếp nhận không qua thi tuyển và thi tuyển) đều tham dự ôn tập.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: ngày 17/6/2017

 (Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

 2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1)

Địa chỉ: số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

3. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

- Kiểm tra môn Kiến thức chung (trắc nghiệm).

- Kiểm tra vấn đáp về Nghiệp vụ chuyên ngành.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian thi tuyển: 02 ngày (ngày 08 – 09/7/2017)

       (Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 08/7/2017

+ Buổi sáng: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi tự luận thời gian 180 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 60 phút).

Buổi sáng, thí sinh có mặt vào lúc 6 giờ 00’ để dự Lễ khai mạc kỳ thi, buổi chiều thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Ngày 09/7/2017

+ Buổi sáng: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 45 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Tiếng Anh và môn Tin học (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 45 phút).

Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

2. Địa điểm thi tuyển: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1)

Địa chỉ: số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch và thi tuyển đạt kết quả.

- Tổng hợp, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ đăng tải toàn bộ tài liệu ôn tập các môn thi lên Trang thông tin điện tử Tỉnh uỷ Bình Thuận, trước ngày 10/6/2017.

2. Trường Cao đẳng cộng đồng

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng ôn tập, phòng kiểm tra sát hạch, phòng thi; máy vi tính để thi trắc nghiệm; đảm bảo nguồn điện phục vụ 24/24h trong các ngày ôn tập, kiểm tra sát hạch và thi tuyển,…)

- Cử giáo viên hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh, Tin học và môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán, Quản trị văn phòng (trắc nghiệm).

3. Trường Chính trị tỉnh

Cử giáo viên hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung (trắc nghiệm) và môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận)

4. Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban của Tỉnh uỷ; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Gửi tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm) về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, qua mail nội bộ: btctu@binhthuan.gov.vn

- Cử đại diện lãnh đạo hướng dẫn thí sinh ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành vào sáng ngày 10/6/2017.

Hội đồng tuyển dụng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, tạo điều kiện cho thí sinh dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được tham dự đầy đủ./.

Danh mục  tài liệu ôn tập:

1. Tin học

2. Tiếng Anh

3. Kiến thức chung

4. Nghiệp vụ chuyên ngành

- Tự luận

- Trắc nghiệm:

+ Công tác văn phòng cấp ủy

+ Công tác Tổ chức xây dựng đảng

+ Công tác Nội chính

+ Công tác Kiểm tra

+ Công tác Tuyên giáo

+ Công tác Dân vận

+ Công tác Mặt trận

+ Công tác Công đoàn

+ Công tác Hội Nông dân

+ Công tác Hội Phụ nữ

+ Công tác Đoàn Thanh niên

+ Công tác Hội Cựu chiến binh

+ Kế toán

+ Quản trị Văn phòng (Văn thư và Quản trị mạng)

 

 

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK