Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017

8.6.2017 - 7:50

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017


Thứ năm

ngày 01

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ sáu, bảy, chủ nhật

ngày 02,03,04

Đi công tác tại huyện Phú Quý (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 02

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý II/2017 (Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng và văn phòng)

Thứ hai

ngày 05

- Buổi sáng:

+ Dự lễ ra mắt Công đoàn ngành Công an (Đ/c Mùi)

+ Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ (vào lúc 16 giờ 00).

+ Họp Hội đồng tư vấn tuyển dụng của khối Đảng, đoàn thể (Đ/c Mùi)

Thứ ba

ngày 06

- Buổi sáng: Thăm, chúc Tết Ramưwan của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

- Buổi chiều: Hội ý lãnh đạo Ban về công tác quy hoạch cán bộ.

Thứ tư

ngày 07

- Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần I)

- Buổi chiều:Họp lấy ý kiến chi ủy về quy hoạch cán bộ.

Thứ năm

ngày 08

- Cả ngày: Cùng với Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước huyện Tánh Linh (Đ/c Chính).

- Buổi sáng: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Hàm Thuận Bắc (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều: Họp giao ban công tác tháng 5/2017.

Thứ sáu

ngày 09

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban về quy hoạch cán bộ.

- Buổi chiều:

+ Họp công đoàn cơ quan triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Toàn thể CBCC cơ quan).

+ Dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2017) (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 12

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 13

Buổi sáng: Tham dự làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước huyện Hàm Tân (Đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 14

- Buổi sáng: Họp chi bộ.

- Buổi chiều: Làm việc với Phòng Dân tộc và Tôn giáo về nhiệm vụ tháng 6, tháng 7/2017 (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

- Buổi tối: Dự lễ khai mạc “Trại hè Thiếu nhi” năm 2017 (Lãnh đạo Ban).

Thứ năm

ngày 15

Cả ngày: Hội ý lãnh đạo Ban; lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Đoàn thể và các hội về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá kết quả công tác của CBCC tháng 4 và tháng 5/2017.

Thứ sáu

ngày 16

- Buổi sáng: Họp tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

- Buổi chiều: Lãnh đạo Ban, Chi ủy chi bộ làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Từ ngày 18 đến ngày 30/6

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức An ninh Quốc phòng tại Hà Nội (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 19

Buổi sáng: Họp Tổ giúp việc Khối vận (Đ/c Chính).

Thứ ba

ngày 20

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ tư

ngày 21

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

 

Thứ năm

ngày 22

Cả ngày: Làm việc với xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Đ/c Chính và Phòng DTTG).

Thứ sáu

ngày 23

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ hai

ngày 26

Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Đ/c Mùi)

Thứ ba

ngày 27

Buổi chiều: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực QP-AN huyện Hàm Tân (Đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 28

Buổi sáng: Dự lễ sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2017 (Đ/c Chính).

Thứ năm

ngày 29

- Buổi sáng: Họp giao ban công tác tháng 6/2017

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 6/2017.

Thứ sáu

ngày 30

Buổi sáng:

- Dự họp giao ban trực tuyến công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2017 (Đ/c Chính).

- Dự Hội nghị sơ kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ 9, giai đoạn 2014 - 2017 (Đ/c Mùi).

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK