Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2017

7.6.2017 - 9:34

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2017.

-Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung họp thứ tư HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

-Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016-2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ năm,

ngày 01

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy họp xếp lịch tháng 6/2017; nghe và cho ý kiến lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp dân .

Thứ sáu, ngày 02

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý II/2017 về kinh tế của Việt Nam trước sự biến động của tình hình thế giới, khu vực; kết quả và giải pháp trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết qủa Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

-Buổi tối: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội trại hè thiếu nhi tại huyện.

Thứ hai,

ngày 05

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự chào cờ, sinh hoạt đầu tháng.

                  Thường trực Huyện ủy dự giao ban Thường trực HĐND huyện

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy đối thoại trực tiếp với ông Phan Văn Tỷ- khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam.

Thứ ba, ngày 06

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp BCH Quân sự huyện nghe Đoàn kiểm tra của tỉnh báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát quân sự địa phương.

Thứ tư, ngày 07

-Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ năm ngày 08

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự giao ban thu ngân sách tháng 6/2017.

Thứ sáu,

ngày 09

-Buổi sáng: Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa VIII (lần thứ 13) lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai  ngày 12

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện 6 tháng đầu năm 2017.

Thứ ba, ngày 13

-Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy; Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ; nghe UBND huyện báo cáo  phương án giải quyết vụ việc hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Lê Xuân Hương – khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam.

Thứ tư, ngày 14

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND huyện (nk 2016-2021)

Thứ năm,  ngày 15

-Cả ngày: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp dân.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đối ngoại nhân dân.

Thứ sáu,

ngày 16

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá tình hình nhiệm vụ quý II/2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quý II năm 2017.

Thứ hai

ngày 19

-Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thứ ba, ngày 20

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện; họp BCĐ biên soạn lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1975-2015.

Thứ tư,

ngày 21

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2017.

Thứ năm

ngày 22

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm 2017 ở huyện.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ sáu

 ngày 23

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban các ban của Huyện ủy quý II/2017 và họp cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Mặt trận, các đoàn thể CT-XH huyện quý II năm 2017.

Thứ hai,

ngày 26

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban BCĐ công tác cải cách tư pháp và Thi hành án dân sự huyện quý II/2016; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CV/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ở tỉnh.

Thứ ba,

ngày 27

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến giao ban nội chính quý II/2017.

-Buổi chiều: +Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

                      +15g 30'-17g 30':Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên huyện về công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ tư,

ngày 28

-Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý II/2017 tại BCH quân sự huyện.

Thứ năm,

ngày 29

-Cả ngày: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 15).

                  +Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố.

Thứ sáu

ngày 30

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 tại BCH quân sự tỉnh.

                     +Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban trực tuyến công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2017.

-Buổi chiều: họp Thường trực Huyện ủy mở rộng đánh giá tình hình hoạt động tháng 6/2017; cho ý kiến lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng chống kiểm soát ma túy; xếp lịch tháng 7/2017.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK