Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017

5.6.2017 - 16:19

Chương trình công tác tháng 6

Thứ năm,

ngày 01

* Sáng:

- Từ 8 đến 9 giờ: Giao ban công tác tháng 6.

- Từ 9 đến 11 giờ: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu quy hoạch.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát Thị xã La Gi về thực hiện CTHD 28, 38-NQ/TU.

Thứ sáu,

 ngày 02

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý II/2017.

Thứ hai,

ngày 05

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Văn phòng Ban về phục vụ tọa đàm các tỉnh miền Đông.

Thứ ba,

 ngày 06

* Chiều:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm họp đoàn giám sát về cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính.

- Đồng chí Trần Văn Để kiểm tra công tác phục vụ tọa đàm.

Thứ tư,

 ngày 07

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đón các đoàn về dự tọa đàm.

* Sáng: Chi ủy họp thảo luận giới thiệu quy hoạch.

Thứ năm,

 ngày 08

* Cả ngày: Lãnh đạo Ban và CBCC dự tọa đàm.

Thứ hai,

 ngày 12

* Sáng: Lãnh đạo Ban họp biểu quyết xem xét quyết định quy hoạch.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN về nhiệm vụ tháng 6.

Thứ ba,

ngày 13

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự lớp tập huấn chứng thư số dành cho cá nhân.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để dự lớp tập huấn chứng thư số dành cho cá nhân.

Thứ tư,

 ngày 14

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát về cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự lớp tập huấn chứng thư số dành cho cá nhân.

Thứ năm,

ngày 15

Đồng chí Trần Văn Để cho ý kiến về báo cáo 6 tháng công tác PCTN.

Thứ sáu,

ngày 16

Đ/c Nguyễn Thành Tâm dự họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thứ ba,

ngày 20

* Chiều:

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai kết luận của Đoàn giám sát.

Thứ năm đến bảy;

ngày 22 đến 24

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 27

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị trực tuyến giao ban nội chính quý II/2017.

Thứ tư,

ngày 28

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Thứ năm,

ngày 29

* Sáng: Hội ý Chi ủy.

* Chiều: Họp Chi bộ tháng 6/2017.

Thứ sáu,

ngày 30

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2017.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK