Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

5.6.2017 - 15:53

Tháng 5/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, nỗi rõ:


   Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy: Cho ý kiến về nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề; nhân sự bầu bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo” gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tiến hành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Bình Thuận từ ngày 26 - 29/5/2017 do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn; Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ kết quả bước đầu thực hiện Chương trình hành động số 12 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 200 Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2017 và cấp 138 thẻ đảng viên;

   Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) trang trọng, tiết kiệm, chu đáo; tham mưu Thường trực cấp uỷ văn bản chỉ đạo các cấp uỷ triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự theo tinh thần Công văn số 98/UBND-NC ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh; việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Công văn số 714 -CV/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng chí Trưởng ban phổ biến nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan.

   Tham mưu cử 14 cán bộ thuộc đối tượng 2 học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh); đăng ký cử 05 đồng chí học lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2017; cử 07 đồng chí dự xét tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 - 2018 tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trình Thường trực Tỉnh ủy thống nhất bổ sung 03 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên vào chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh; theo dõi kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến nay, toàn đảng bộ tỉnh đã có 14/242 đảng bộ cơ sở và 295/2337 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội, trong đó có 20 chi bộ được chọn làm đại hội điểm; tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, đến ngày 25/4/2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 486 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 24,30%); tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 19/5 nghiêm túc, đúng quy định./.

Nguyễn Hữu Phúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK