Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025

5.6.2017 - 10:58

Sáng ngày 01/6/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng và trưởng các đoàn thể cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Chủ trì đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu định hướng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Điền – Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ hướng dẫn cách ghi phiếu giới thiệu, các đồng chí tham dự đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK