Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017

5.6.2017 - 9:57

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Dự thảo báo cáo và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về xây dựng và phát triển lực lượng cốt cán chính trị trong tình hình mới.

2. Về kết quả công tác chuẩn bị xây dựng quy hoạch cán bộ nêu tại mục II.A.2.a trong Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

* Lần thứ ba, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

2. Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

3. Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện đoàn về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY (KHÓA X)

* Lần thứ 12 và 13 giới thiệu cán bộ nguồn quy hoạch Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ tới theo Kế hoạch số 97-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

 Thứ năm, ngày 01

- Buổi sáng:

+ 07 giờ 30: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 6/2017.

+ 09 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

­- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, cùng với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 03 xã về công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 97-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

Thứ sáu, ngày 02

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy về thông tin thời sự chuyên đề quý II/2017.

- Buổi tối: Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, tại huyện.

Thứ bảy, ngày 03

- Buổi tối: Thường trực Huyện ủy dự lễ Tổng kết Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, tại huyện.

Chủ nhật,

ngày 04

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra quân tình nguyện hè 2017 và Lễ khởi công Công trình Thanh niên tỉnh Bình Dương.

Thứ hai, ngày 05

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Ngày Môi trường thế giới (05/6).

- Buổi chiều:

+ 15 giờ 00: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ chủ chốt.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết thí điểm công tác bán trú bậc tiểu học, tại trường Tiểu học Mỹ Khê.

 Thứ ba, ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy về kết quả công tác chuẩn bị xây dựng quy hoạch cán bộ nêu tại mục II.A.2.a trong Kế hoạch số 97-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 Thứ tư, ngày 07

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

Thứ năm,ngày 08

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ sáu, ngày 09

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

Thứ hai, ngày 12

- Buổi sáng:

+ 08 giờ: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ tới.

+ 10 giờ: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12.

  Thứ ba, ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 6/2017; đánh giá công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Buổi chiều: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13.

   Thứ tư, ngày 14

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, xã quý II/2017.

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

  Thứ năm, ngày15

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

 Thứ sáu, ngày 16

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy quý II/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối đảng quý II, những nhiệm vụ trọng tâm quý III/2017; cho ý kiến báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Thứ hai, ngày 19 đến thứ năm, ngày 22

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm tra và quyết toán tài chính đảng năm 2016, tại tỉnh.

Thứ ba, ngày 20

Thường trực Huyện ủy dự họp Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 6/2017.

 Thứ tư, ngày 21

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II/2017.

Thứ năm, ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 6/2017.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực huyện cuối tháng 6/2017.

 Thứ sáu, ngày 23

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ ba([1]).

 Thứ hai, ngày 26

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” do Tỉnh ủy tổ chức.

 Thứ ba, ngày 27

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến giao ban nội chính quý II/2017.

 Thứ tư, ngày 28

Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

Thứ năm,ngày 29

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

 Thứ sáu, ngày 30

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, tại tỉnh.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:

+ Buổi sáng: Dự họp giao ban trực tuyến công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2017.

+ Buổi chiều: Chủ trì giao ban khối Mặt trận - Đoàn thể quý II/2017.

 


 ([1]) Các nội dung 1, 2, mời thêm: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; các Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy.

    - Nội dung 1, mời thêm: Ủy viên Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ - LĐ - TB và Xã hội, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin; Chi cục Thống kê huyện; Ban Quản lý dự án huyện.

   - Nội dung 3, mời thêm: Tập thể Ban Thường vụ Huyện đoàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chánh Văn phòng và Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng Huyện ủy.

   - Nội dung 4, mời thêm: Đồng chí Ngô Văn Thanh - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK