Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

2.6.2017 - 5:44

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Hội Cựu chiến binh trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức đảng, doanh nghiệp vững mạnh, phát triển. Do đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiến hành khảo sát đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyển ngành đang công tác tại các doanh nghiệp để tiến hành thành lập Hội Cựu chiến binh Khối và các cơ sở hội trực thuộc.


Tháng 9/2010, Hội Cựu chiến binh Khối được thành lập. Đến tháng 01/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU về việc “khảo sát, củng cố và xây dựng Hội Cựu chiến binh trong toàn Đảng bộ”. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để Hội hoạt động có hiệu quả.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở; đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội Cựu chiến binh Khối và các cơ sở hội đã có những hoạt động ý nghĩa, tạo được niềm tin của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Hàng năm, Hội CCB Khối đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thành lập Hội và phát triển hội viên được giao. Hầu hết các tổ chức Hội đều đạt trong sạch vững mạnh, Hội CCB Khối hàng năm đều đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Hội CCB tỉnh và cấp trên tặng nhiều Bằng khen.

Công tác học tập, quán triệt tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, Hội CCB Khối tổ chức nghiêm túc; tạo điều kiện cho các hội viên tham gia góp ý kiến xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Nhờ đó đã có 100% hội viên là đảng viên và 98% hội viên là quần chúng được học tập, quán triệt và nghe thời sự trong và ngoài nước, tình hình Biển Đông, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước...

Công tác kết nạp đảng viên mới trong hội viên Hội CCB cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở quan tâm. Từ khi thành lập đến nay các cơ sở hội đã bồi dưỡng, giới thiệu được 17 hội viên cựu chiến binh cho các cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng; giới thiệu 27 hội viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để người quản lý doanh nghiệp bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt từ trưởng, phó phòng trở lên trong doanh nghiệp.  

Việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp trong tổ chức hoạt động được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Hội CCB Khối và cấp ủy, hội cựu chiến binh cơ sở chú trọng. Hội CCB Khối đã xây dựng quy chế phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối và triển khai thực hiện khá tốt quy chế phối hợp giữa Hội CCB với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, các cơ sở hội đã tổ chức được 51 cuộc nói chuyện, xem phim tư liệu về Bác Hồ, giao lưu văn hóa, văn nghệ với tổng số 2.130 hội viên, đoàn viên tham gia. Thường kỳ 2 năm 1 lần, phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối tổ chức Liên hoan “Tiếng hát hai thế hệ” với hàng trăm hội viên, đoàn viên tham gia; đã góp phần giáo dục, tuyên truyền lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hun đúc tinh thần yêu quê hương đất nước; nâng cao nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Liên hoan tiếng hát hai thế hệ năm 2015

Ngoài ra, Hội CCB cũng đã tham gia phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và người lao động; tham mưu đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động xã hội…qua đó đã vận động xây dựng được 15 căn nhà “Mái ấm đồng đội”, “Nghĩa tình Điện Biên”, nhà tình thương với số tiền 450.000.000 đồng cho cán bộ, Hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh; nhận đỡ đầu lâu dài cho 01 nạn nhân chất độc da cam với số tiền 300.000 đồng/tháng.

Hội CCB Khối Doanh nghiệp trao tặng nhà “Mái ấm đồng đội” cho hội viên Lê Thanh Tùng, thuộc Hội Cựu chiến binh cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân

Những nỗ lực cố gắng và các hoạt động của các cấp Hội CCB trong Khối đã góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh, các doanh nghiệp trong Khối ngày càng hoạt động có hiệu quả, doanh thu, nộp ngân sách, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện như sau:

Một là, thường xuyên quán triệt trong cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các đoàn thể cơ sở nắm vững những quan điểm của Đảng về Hội CCB thông qua các chủ trương, chính sách có liên quan đến Hội CCB. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra uốn nắn kịp thời trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Kết luận 66-KL/TW vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Cựu chiến binh của cơ quan, doanh nghiệp một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp.  

Hai là, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội thực hiện tốt việc phối hợp giao lưu nói chuyện truyền thống cho đoàn viên thanh niên, việc tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị… cho hội viên tại đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua đó giáo dục, động viên cựu chiến binh rèn luyện, phấn đấu, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và của Đảng bộ Khối.  

Bốn là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo để tổ chức Hội CCB các cấp phát huy tốt vai trò và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 98/2014-NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

Quang Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK