Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2017

1.6.2017 - 23:5

Ngày 31/5/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp Ban Thường vụ định kỳ tháng 5/2017; đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017.  Trong tháng 5/2017, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ II/2017 nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I/2017 cho 143 đảng viên mới; ban hành kế hoạch về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thành Đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng ủy Khối; triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; chỉ đạo cơ sở triển khai việc tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ Khối; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “về nội dung sinh hoạt chi bộ” trong Đảng bộ Khối; thông báo kết luận kiểm tra đợt 2/2017 tại 10 chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức kiểm tra đợt 3/2017; chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm phê bình và phê bình năm 2016; chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc chủ động hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 6/2017 như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

- Tổ chức Hội nghị giao ban Cấp ủy cơ sở quý II/2017; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11, nhiệm kỳ (2015-2020).

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra đợt 4/2017 tại một số cơ sở đảng trực thuộc.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các vụ việc phát sinh; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến quy hoạch nhân sự trưởng, phó các Ban Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự Hội Cựu Chiến binh Khối, nhiệm kỳ 2017-2022 và nhân sự chuyên trách công tác đảng tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; thảo luận và thống nhất phương hướng xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai công tác quy hoạch; thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến kết nạp Đảng đối với 01 trường hợp; xét kết nạp 12 đảng viên mới; công nhận 10 đảng viên chính thức.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 6/2017./.

Mai Văn Phương - BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK