Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cải cách thủ tục hành chính, hướng về phục vụ doanh nghiệp

2.6.2017 - 13:55

Buổi chiều, ngày 31/5/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017” do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tham luận tại Hội nghị

Qua báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2016; Báo cáo tình hình 01 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; cũng như các ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, luôn xác định “Doanh nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển; đã đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. Năm 2016, tỉnh có 05 tiêu chí rất quan trọng nhưng lại giảm bậc, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh, thực trạng là số lượng các doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động còn nhiều; số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hòa vốn, thua lỗ vẫn còn. Nguyên nhân của tình hình trên trước hết là do sự xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của nhiều doanh nghiệp còn thấp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn chưa theo kịp yêu cầu, còn nhiều cơ chế chính sách điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp chưa đồng bộ, chưa phù hợp vời điều kiện thực tiễn nhưng chậm được đổi mới. Sự hợp tác, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau và với doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu chuyên nghiệp. Việc phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý vẫn là khâu yếu, đã làm giảm năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong thời gian tới, với mục tiêu khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tỉnh nhà phát triển nhanh và lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Các cấp, các ngành phải đổi mới cách nghĩ, cách làm; phải coi doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, là đối tượng phục vụ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu: Trên cơ sở báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2016 của tỉnh và các ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, tỉnh cần rà soát, có giải pháp nâng cao hơn nữa các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, trước hết là khắc phục có hiệu quả những chỉ tiêu năm 2016 bị giảm bậc. Tập hợp đầy đủ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động; phòng chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, theo tinh thần hướng về phục vụ doanh nghiệp; trước hết tập trung vào một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết; nhất là về các vấn đề có liên quan đến công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; công tác đánh giá tác động môi trường; công tác đền bù giải tỏa; khai thác tài nguyên khoán sản… để rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, thời gian thực hiện các quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp. Tăng cường làm tốt công tác đối thoại, giao lưu trực tuyến lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm quy trình, quy định đã đề ra. Đồng thời, phải hết sức quan tâm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công tác quản trị, phát triển các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị; đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động; chăm lo đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm mọi quy định của pháp luật, nhất là quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; bảo vệ vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo vệ tài nguyên, môi trường. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện; thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, thông qua Hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã có đề nghị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà nêu cao hơn nữa tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ (Khoá XIII) đã đề ra.

Lâm Văn Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK