Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam

1.6.2017 - 8:55

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


Qua kiểm tra nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan có liên quan; chấp hành và thực hiện tốt việc xây dựng các báo cáo chuyên đề, sơ kết theo chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp mình; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết chuyên ngành gắn với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát các đồng chí là Ủy viên Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy, là cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục thiếu sót để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian đến tốt hơn./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK