Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam

1.6.2017 - 8:42

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


Qua kiểm tra nhận thấy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp với các ban đảng và Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để triển khai thực hiện. Tham mưu Huyện ủy ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan. Tiến hành nhiều cuộc kiểm tra theo chương trình đã đề ra và ban hành các văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu cấp uỷ xem xét, xử lý kỷ luật 04 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 01 trường hợp. Thực hiện chế độ sinh hoạt và báo cáo theo quy định; đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2016; phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ cấp huyện đến cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục một số tồn tại để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian đến./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK