Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Bắc Bình

30.5.2017 - 13:57

Chiều ngày 26/5/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Giám sát số 01 (theo Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.


Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện BắcBình. Các thành viên Đoàn Giám sát cơ bản thống nhất theo báo cáo kết quả đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời yêu cầu bổ sung một số nội dung, số liệu để làm rõ về những ưu điểm, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Chủ trì kết luận: Qua hơn 02 năm triển khai tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Thường trực đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát; tổ chức việc thực hiện đối thoại trực tiếpvới công dân…góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian đến đề nghị Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cần tăng cường công tác tiếp, đối thoại với nhân dân; tập trung hơn nữa công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác phân loại đơn thư, quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân cho đội ngũ cán bộ công chức; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế thiếu sót; đặc biệt quan tâm các vụ việc khiếu nại, tồn đọng, kéo dài, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tà Yên Thị Bông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK